La Unirun solidària amb la Fundació Privada Trinijove

Tots els participants de la Unirun 2017 poden col·laborar amb la Fundació Privada Trinijove donant 1€ a l’hora d’inscriure’s. Aquesta opció es pot trobar marcant una casella al costat del camp “Tipus d’inscripció” del formulari d’inscripció online de la cursa. Si s’accepta la donació solidària se suma 1 € al preu d’inscripció final.

La Fundació Privada Trinijove va iniciar la seva actuació en l’àmbit de la formació i la inserció sociolaboral en 1985. Durant aquest temps han treballat activament en el disseny i la implementació de mesures i programes innovadors amb la finalitat de superar les situacions d’exclusió social.

Les línies bàsiques que caracteritzen la seva acció fundacional, entre d’altres, es poden remarcar:
· La gratuïtat de tots els serveis i recursos oferts.
· Intervenir des d’una visió global, combinant informació-formació-promoció ocupacional i temps lliure.
· Priorització del caràcter territorial, però amb una necessitat d’obertura a les persones de tota la ciutat, afectades per la problemàtica de l’atur i de l’exclusió social.
· Iniciar projectes i treballar en xarxes associatives catalanes, espanyoles i europees, i la gestió de programes europeus.

Dues constants de la Fundació Privada Trinijove són:
1. La col·laboració de persones, institucions i empreses sensibilitzades en la problemàtica soci.

2. La convicció que la inserció social de joves, dones i aturats de llarga durada només serà efectiva si està lligada estretament a la inserció econòmica o salarial. No es tracta de donar ajudes o accions formatives o ocupacionals des d’una visió conjuntural, sinó des d’una visió de procés i tendint a l’autonomia de les persones.

Estan ampliant l’objecte social, aprofundint en la línia de promoure l’economia solidària a Catalunya i essent la pròpia Fundació la que porti a terme tasques com a empresa d’inserció, oferint al mercat un conjunt de serveis i proposicions de treball amb l’única finalitat de donar ocupació a les persones més desfavorides de la societat.

Per donar ocupació a les persones més desfavorides han buscat donar una resposta a aquelles persones que pateixen alguna discapacitat psíquica, física i / o sensorial amb la creació d’un Centre Especial de Treball l’any 2004.

Fundació Privada Trinijove