Reglament

Article 1

La Unirun és una cursa atlètica impulsada per les 12 Universitats catalanes mitjançant l’ECU (Esport Català Universitari), amb el suport de l’Ajuntament de Barcelona, la Secretaria General de l’Esport i l’Ajuntament de Sant Adrià de Besòs, i organitzada per Gaudium Sports.

Article 2

La 4a Unirun tindrà lloc el dia 4 de març de 2018, a les 9:30 hores. El circuit és de 6.779 metres. L’organització podrà modificar el recorregut per causes alienes i/o de força major.

Article 3

La cursa està oberta a persones de qualsevol nacionalitat, federats o no. Cada corredor-a participa en aquesta cursa atlètica sota la seva responsabilitat i disposa d’un nivell de condició física suficient per afrontar la prova.
Per a participar s’ha d’haver nascut com a mínim l’any 2002. Els corredors que encara no hagin complert 18 anys el dia de la celebració de la prova hauran hauran d’aportar consentiment escrit signat pels pares, on consti el DNI i el nom i cognoms del pare/mare/tutor al fer la inscripció

Article 4

La inscripció a la Unirun és personal i intransferible. Una vegada formalitzada la inscripció, no es podrà transferir la participació a una altra persona, amic o familiar pel motiu de no poder participar el dia de la prova. En cap cas es retornarà l’import abonat de la inscripció ni del lloguer del xip.

Article 5

Tots els participants rebran un xip al dorsal. No rebran el xip els que tinguin xip groc propi sempre que ho hagin fet constar abans a la inscripció. Hi haurà 2 punts de cronometratge: km5 i a l’arribada.

Article 6

Amb la inscripció cada participant rebrà una samarreta diferent depenent de la Universitat a la qual es pertany. Es recomana la utilització de la samarreta de la Unirun durant la cursa per a diferenciar a les 12 Universitats catalanes.

Article 7

Hi haurà una classificació general individual, premiant als 3 primers classificats en categoria masculina i a les 3 primeres classificades en categoria femenina. També hi haurà premis per al primer classificat i primera classificada de cada Universitat, per a la Universitat guanyadora i per a la Universitat guanyadora en categoria femenina i en categoria masculina.

La suma de les posicions dels 10 millors homes i les 10 millors dones de cada equip descobreix la Universitat guanyadora absoluta, la Universitat guanyadora en categoria masculina i la Universitat guanyadora en categoria femenina.

Per a les classificacions individuals es tindrà en compte el temps oficial i per a conèixer les Universitats guanyadores, el temps real.

Article 8

Per a recollir el dorsal, la samarreta i el xip (en cas necessari) farà falta la presentació del resguard de la inscripció i un document identificatiu oficial. Els dorsals s’hauran de portar molt visibles a la part davantera del tronc durant la totalitat de la cursa. El dorsal, la samarreta i el xip s’hauran de recollir els dies i horaris que estableixi l’organització.

Article 9

Hi haurà un lloc d’avituallament líquid a l’arribada. S’estableix un temps màxim d’1 hora i 10 minuts per a completar el recorregut. Després d’aquest període, els participants que no hagin finalitzat podran continuar, seguint les normes de circulació i sota la seva responsabilitat.

Article 10

L’organització disposarà d’una pòlissa d’assegurança de responsabilitat civil i de cobertura esportiva.

Article 11

La seguretat a la via pública serà responsabilitat de la Guàrdia Urbana de Barcelona i de la Policia Local de Sant Adrià de Besòs respectivament. Els serveis mèdics oficials estaran autoritzats a retirar qualsevol participant per raons mèdiques.

Article 12

D’acord amb el que s’estableix a la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, el participant té el dret d’accedir a aquests fitxers a l’objecte de rectificar o cancel·lar de forma total o parcial el seu contingut. Per fer-ho, hauran de sol·licitar-ho per escrit a l’organització de la Unirun (Unirun. Gaudium Sports. Alcolea 74, 08014 Barcelona).

Conforme disposa l’article 11 de la Llei Orgànica 15/1999, del 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, el participant autoritza la cessió de dades de caràcter personal a tercers, exclusivament per a la finalitat d’organització d’esdeveniments esportius. Aquesta autorització té sempre caràcter revocable, sense efectes retroactius, i en qualsevol moment es podrà denegar el consentiment prestat o exercitar qualsevol dels drets esmentats a través dels canals detallats en el paràgraf anterior.

Els participants autoritzen expressament l’enviament de comunicacions publicitàries o promocionals dels patrocinadors de l’esdeveniment o de l’organitzador, per correu electrònic o altres medis de comunicació electrònica equivalent.

El destinatari dels correus promocionals podrà oposar-se al tractament de les seves dades amb finalitats promocionals i disposarà d’una adreça electrònica vàlida que s’inclourà a cada comunicació, on podrà exercitar el seu dret d’oposició.

Article 13

El participant inscrit cedeix de manera expressa a l’organització el dret a reproduir el nom i cognoms, el lloc obtingut a la classificació general, la marca esportiva realitzada i la seva imatge personal.

Gaudium Sports podrà obtenir imatges de la prova (fotografies o filmacions) que podran ser cedides a col·laboradors i patrocinadors, per temps il·limitat i per a tot el món, amb la finalitat de patrocinar aquesta cursa o altres curses organitzades per Gaudium Sports.

La reproducció de les imatges , publicació de llistats classificatoris, etc, que no tindran límit territorial ni temporal, podrà fer-se en qualsevol canal de comunicació (premsa, internet, TV, …).

Article 14

El participant, pel fet d’inscriure’s a la Cursa, manifesta i assegura a Gaudium Sports que es troba en perfecte estat de salut, i no pateix cap malaltia o afecció que impedeixi la seva participació, i exonera a Gaudium Sports i als col·laboradors i patrocinadors de la Cursa de qualsevol responsabilitat relativa a lactivitat física a realitzar i de la inexactitud de la present declaració de salut.

Article 15

Queden terminantment prohibits els vehicles motoritzats o bicicletes que no pertanyin a l’organització. Els vehicles motoritzats o bicicletes oficials que facin el seguiment de la cursa portaran una identificació visible a tot moment.

Article 16

Els participants a la Unirun accepten cadascun dels articles d’aquest reglament.