Reglament

Article 1

La Unirun és una cursa atlètica impulsada per les 12 Universitats catalanes mitjançant l’ECU (Esport Català Universitari), amb el suport de l’Ajuntament de Barcelona, la Secretaria General de l’Esport i l’Ajuntament de Sant Adrià de Besòs, i organitzada per Gaudium Sports.

Article 2

La 4a Unirun tindrà lloc el dia 4 de març de 2018, a les 9:30 hores. El circuit és de 6.779 metres. L’organització podrà modificar el recorregut per causes alienes i/o de força major.

Article 3

La cursa està oberta a persones de qualsevol nacionalitat, federats o no. Cada corredor-a participa en aquesta cursa atlètica sota la seva responsabilitat i disposa d’un nivell de condició física suficient per afrontar la prova.
Per a participar s’ha d’haver nascut com a mínim l’any 2002. Els corredors que encara no hagin complert 18 anys el dia de la celebració de la prova hauran d’indicar el DNI i el nom i cognoms del pare/mare/tutor al fer la inscripció

Article 4

La inscripció a la Unirun és personal i intransferible. Una vegada formalitzada la inscripció, no es podrà transferir la participació a una altra persona, amic o familiar pel motiu de no poder participar el dia de la prova. En cap cas es retornarà l’import abonat de la inscripció ni del lloguer del xip.

Article 5

Tots els participants rebran un xip al dorsal. No rebran el xip els que tinguin xip groc propi sempre que ho hagin fet constar abans a la inscripció. Hi haurà 2 punts de cronometratge: km5 i a l’arribada.

Article 6

Amb la inscripció cada participant rebrà una samarreta diferent depenent de la Universitat a la qual es pertany. Es recomana la utilització de la samarreta de la Unirun durant la cursa per a diferenciar a les 12 Universitats catalanes.

Article 7

Hi haurà una classificació general individual, premiant als 3 primers classificats en categoria masculina i a les 3 primeres classificades en categoria femenina. També hi haurà premis per al primer classificat i primera classificada de cada Universitat, per a la Universitat guanyadora i per a la Universitat guanyadora en categoria femenina i en categoria masculina.

La suma de les posicions dels 10 millors homes i les 10 millors dones de cada equip descobreix la Universitat guanyadora absoluta, la Universitat guanyadora en categoria masculina i la Universitat guanyadora en categoria femenina.

Per a les classificacions individuals es tindrà en compte el temps oficial i per a conèixer les Universitats guanyadores, el temps real.

Article 8

Per a recollir el dorsal, la samarreta i el xip (en cas necessari) farà falta la presentació del resguard de la inscripció i un document identificatiu oficial. Els dorsals s’hauran de portar molt visibles a la part davantera del tronc durant la totalitat de la cursa. El dorsal, la samarreta i el xip s’hauran de recollir els dies i horaris que estableixi l’organització.

Article 9

Hi haurà un lloc d’avituallament líquid a l’arribada. S’estableix un temps màxim d’1 hora i 10 minuts per a completar el recorregut. Després d’aquest període, els participants que no hagin finalitzat podran continuar, seguint les normes de circulació i sota la seva responsabilitat.

Article 10

L’organització disposarà d’una pòlissa d’assegurança de responsabilitat civil i de cobertura esportiva.

Article 11

La seguretat a la via pública serà responsabilitat de la Guàrdia Urbana de Barcelona i de la Policia Local de Sant Adrià de Besòs respectivament. Els serveis mèdics oficials estaran autoritzats a retirar qualsevol participant per raons mèdiques.

Article 12

D’acord amb el que s’estableix a la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, el participant té el dret d’accedir a aquests fitxers a l’objecte de rectificar o cancel·lar de forma total o parcial el seu contingut. Per fer-ho, hauran de sol·licitar-ho per escrit a l’organització de la Unirun (Unirun. Gaudium Sports. Alcolea 74, 08014 Barcelona). Així mateix i d’acord als interessos esportius, de promoció, distribució i explotació de la Unirun (reproducció de fotografies de la prova, publicació de llistats classificatoris, etc) mitjançant qualsevol dispositiu (Internet, publicitat, etc) i sense límit temporal, els inscrits cedeixen de manera expressa a l’organització el dret a reproduir el nom i cognoms, el lloc obtingut a la classificació general, la marca esportiva realitzada i la seva imatge.

Conforme disposa l’article 11 de la Llei Orgànica 15/1999, del 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, el participant autoritza la cessió de dades de caràcter personal a tercers, exclusivament per a la finalitat d’organització d’esdeveniments esportius. Aquesta autorització té sempre caràcter revocable, sense efectes retroactius, i en qualsevol moment es podrà denegar el consentiment prestat o exercitar qualsevol dels drets esmentats a través dels canals detallats en el paràgraf anterior.

Els participants autoritzen expressament l’enviament de comunicacions publicitàries o promocionals dels patrocinadors de l’esdeveniment o de l’organitzador, per correu electrònic o altres medis de comunicació electrònica equivalent.

El destinatari dels correus promocionals podrá oposar-se al tractament de les seves dades amb finalitats promocionals i disposarà d’una adreça electrònica vàlida que s’inclourà a cada comunicació, on podrà exercitar el seu dret d’oposició.

Article 13

Queden terminantment prohibits els vehicles motoritzats o bicicletes que no pertanyin a l’organització. Els vehicles motoritzats o bicicletes oficials que facin el seguiment de la cursa portaran una identificació visible a tot moment.

Article 14

Els participants a la Unirun accepten cadascun dels articles d’aquest reglament.