Reglament

 

Article 1

La Unirun és una cursa atlètica impulsada per les 12 Universitats catalanes mitjançant l’ECU (Esport Català Universitari), amb el suport de l’Ajuntament de Barcelona, la Secretaria General de l’Esport i l'Activitat Física i l’Ajuntament de Sant Adrià de Besòs, i organitzada per Gaudium Sports.

Article 2

La 9a Unirun tindrà lloc el dia 5 de març de 2023. La sortida tindrà lloc a les 9:30 hores.

Article 3

El circuit és de 5.000 metres. L’organització podrà modificar el recorregut per causes alienes i/o de força major.

El temps límit per a fer la prova serà d'1 hora. Després d’aquest període, els participants que no hagin finalitzat la cursa, podran continuar seguint les normes de circulació i sota la seva responsabilitat.

L'arc de sortida es tancarà 10 minuts després del tret d'inici de la cursa. Els participants que arribin més tard a la línia de sortida no tindran accés al circuit.

 

Article 4

La cursa està oberta a persones de qualsevol nacionalitat, federats o no. Cada corredor-a participa en aquesta cursa atlètica sota la seva responsabilitat i disposa d’un nivell de condició física suficient per afrontar la prova.

Per a participar s’ha d’haver nascut com a mínim l’any 2007. Els corredors que encara no hagin complert 18 anys el dia de la celebració de la prova, hauran de complimentar l'apartat de consentiment dels pares del formulari d'inscripció, en el que s'haurà d'indicar el DNI i el nom i cognoms del pare/mare/tutor.

Article 5

La inscripció a la Unirun és personal i intransferible. Una vegada formalitzada la inscripció, no es podrà transferir la participació a una altra persona, amic o familiar pel motiu de no poder participar el dia de la prova. En cap cas es retornarà l’import abonat de la inscripció.

Article 6

Tots els participants rebran un xip al dorsal. No rebran el xip els que tinguin xip groc propi sempre que ho hagin fet constar abans a la inscripció. Hi haurà 3 punts de cronometratge: a la sortida, a la meitat del recorregut i a l’arribada. Si algun participant no passa pels punts de control està desqualificat.

Article 7

Amb la inscripció cada participant rebrà una samarreta tècnica. Es recomana la utilització de la samarreta de la Unirun durant la cursa.

Article 8

Hi haurà una classificació general individual, premiant als 3 primers classificats en categoria masculina i a les 3 primeres classificades en categoria femenina. També hi haurà premis per al primer classificat i primera classificada de cada Universitat, per a la Universitat guanyadora i per a la Universitat guanyadora en categoria femenina i en categoria masculina.

La suma de les posicions dels 10 millors homes i les 10 millors dones de cada equip descobreix la Universitat guanyadora absoluta, la Universitat guanyadora en categoria masculina i la Universitat guanyadora en categoria femenina.

Per a les classificacions individuals es tindrà en compte el temps per ordre d'arribada i per a conèixer les Universitats guanyadores es tindrà en compte el temps real.

Article 9

Per a recollir el dorsal i la samarreta farà falta la presentació del resguard de la inscripció i un document identificatiu oficial. Els dorsals s’hauran de portar molt visibles a la part davantera del tronc durant la totalitat de la cursa. El dorsal i la samarreta s’hauran de recollir els dies i horaris que estableixi l’organització.

Article 10

Hi haurà un lloc d’avituallament líquid a l’arribada.

Article 11

El participant, pel fet d’inscriure’s a la Cursa, manifesta i assegura a Gaudium Sports que es troba en perfecte estat de salut, i no pateix cap malaltia o afecció que impedeixi la seva participació, i exonera a Gaudium Sports i als col·laboradors i patrocinadors de la Cursa de qualsevol responsabilitat relativa a l'activitat física a realitzar i de la inexactitud de la present declaració de salut.

Article 12

La Unirun complirà amb totes les mesures preventives contra el contagi de la COVID-19 vigents en el moment de fer la cursa.
El personal de l’organització vetllarà per l’acompliment de les normes.

Article 13

L’organització disposarà d’una pòlissa d’assegurança de responsabilitat civil i de cobertura esportiva.

Article 14

La seguretat a la via pública serà responsabilitat de la Guàrdia Urbana de Barcelona i de la Policia Local de Sant Adrià de Besòs respectivament. Els serveis mèdics oficials estaran autoritzats a retirar qualsevol participant per raons mèdiques.

Article 15

En inscriure’s a la Unirun, els participants donen el seu consentiment per a que Gaudium Sports, S.L., per si mateix o mitjançant terceres entitats, tracti automàticament i amb finalitat exclusivament esportiva, promocional o comercial, les seves dades de caràcter personal.

El responsable del tractament de dades és Gaudium Sports SL.

Tota persona té dret a sol·licitar al responsable del tractament l’accés a les seves dades, la seva rectificació o supressió, o la limitació del seu tractament, i a oposar-se al tractament, així com el dret a la portabilitat de les seves dades. Aquest dret pot exercir-se mitajnaçant mail dirigit a [email protected].

La persona interessada pot presentar una reclamació davant de l’autoritat de control, Agencia Española de Protección de Datos (www.aepd.es).

Així mateix i d’acord als interessos esportius, de promoció, distribució i explotació de la Unirun (reproducció de fotografies de la prova, publicació de llistats classificatoris, etc) mitjançant qualsevol dispositiu (Internet, publicitat, etc) i sense límit temporal, els inscrits cedeixen de manera expressa a l’organització el dret a reproduir el nom i cognoms, el lloc obtingut a la classificació general, la marca esportiva realitzada i la seva imatge.

El participant autoritza la cessió de dades de caràcter personal a tercers, exclusivament per a la finalitat d’organització d’esdeveniments esportius. Aquesta autorització té sempre caràcter revocable, sense efectes retroactius, i en qualsevol moment es podrà denegar el consentiment prestat o exercitar qualsevol dels drets esmentats per mail o carta a Gaudium Sports SL.

Article 16

Queden terminantment prohibits els vehicles motoritzats o bicicletes que no pertanyin a l’organització. Els vehicles motoritzats o bicicletes oficials que facin el seguiment de la cursa portaran una identificació visible a tot moment.

Article 17

La cancel·lació, total o parcial, de l’esdeveniment per causes fortuïtes o de força major no imputables a la Unirun, no donarà lloc a la devolució de l’import de la inscripció. Unirun oferirà, en substitució del reemborsament, una inscripció per a la Unirun 2024.

Article 18

Aquest reglament està subjecte a possibles canvis segons les indicacions i restriccions sanitàries i/o governamentals.

Article 19

Els participants a la Unirun accepten cadascun dels articles d’aquest reglament.